Poornaprajna Institute of Management, Udupi

Artha Prajna

Artha Prajna

Artha Prajna – Weekly Roundup of Financial World

Artha Prajna 2018-19

Issue 1 Issue 2 Issue 8 Issue 10 Issue 12 Issue 13    

 

Arthaprajna 2016-18

 

 Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4 Issue 5 Issue 6 Issue 7 Issue 8 Issue 9
Issue 10 Issue 11 Issue 12 Issue 13 Issue 14 Issue 15 Issue 16 Issue 17 Issue 18
Issue 19                
 

Arthaprajna 2015-17

Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4
 

Arthaprajna 2014-16
 

Issue 1

Issue 2

Issue 3

Issue 4

Issue 5

Issue 6

Issue 7

Issue 8

 

Arthaprajna 2013-15

 

Issue 1

Issue 2

Issue 3

Issue 4

Issue 5

Issue 6

Issue 7

Issue 8

Issue 9

Issue 10

Issue 11

Issue 12

Issue 13

Issue 14

Issue 15

Issue 16

Issue 17

Issue 18

Issue 19

Issue 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthaprajna 2012-14

 

Issue 1

Issue 2

Issue 3

Issue 4

Issue 5

Issue 6

Issue 7

Issue 8

Issue 9

Issue 10

Issue 11

Issue 12

Issue 13

Issue 14

Issue 15

Issue 16

Issue 17

 

 
Arthaprajna 2011-13

 

Issue 1

Issue 2

Issue 3

Issue 4

Issue 5

Issue 6

Issue 7

Issue 8

Issue 9

Issue 10

Issue 11

Issue 12

Issue 13

Issue 14

Issue 15

Issue 16

Issue 17

Issue 18

Issue 19

Issue 20

Issue 21

Issue 22

Issue 23

Issue 24

Issue 25

Issue 26

Issue 27

Issue 28

Issue 29

Issue 30

 

 

 

 

 

 

 

 Arthaprajna 2010-12

 

Issue 1

Issue 2

Issue 3

Issue 4

Issue 5

Issue 6

Issue 7

Issue 8

Issue 9

Issue 10

Issue 11

Issue 12

Issue 13

Issue 14

Issue 15

 

 

 


Arthaprajna 2009-11

 

Issue 1

 

Issue 2

Issue 3

Issue 4

Issue 5

Issue 6

Issue 7

Issue 8

Issue 9

Issue 10

 

Issue 11

Issue 12

Issue 13

Issue 14

Issue 15

Issue 16

Issue 17

Issue 18

Issue 19

 

Issue 20

Issue 21

Issue 22

 

 

 

 

 

 

 Arthaprajna 2008-10

 

Issue 1

Issue 2

Issue 3

Issue 4

Issue 5

Issue 6

Issue 7

Issue 8

Issue 9

Issue 10

Issue 11

Issue 12

Issue 13